Jarní turnaj ve volejbale uspořádal náš DM v pondělí 21. března 2011 v tělocvičně SPŠ. Vítězný diplom si odvezlo družstvo DM Střední odborné školy ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice. Na druhém místě skončilo družstvo DM Střední průmyslové školy stavební Náchod a třetí místo obsadilo družstvo VOŠ stavební Náchod.

20110321_voleybal