poutnik

Na závěr školního roku 2015 - 2016 měli žáci ubytovaní v našem domově mládeže možnost zúčastnit se tří výletů.

Cesta prvního z výletů vedla do oblíbeného místa našeho kraje – Babiččina údolí v Ratibořicích, kde právě probíhala akce "Oživlé postavy z knihy Babička". Ze Zlíče, kam jsme dojeli autobusem, jsme šli proti proudu řeky Úpy. První zastavení bylo ve mlýně a u sochy babičky s dětmi. Ve venkovní restauraci "Posezení na mlejně" žáci absolvovali vědomostní kvíz – otázky z knihy Babička. Nejúspěšnější byl žák EA Jan Šorm. Pokračovali jsme ke Starému bělidlu, kde jsme si prohlédli babiččinu světničku i nedaleký Viktorčin splav. Trasa zpáteční cesty nás vedla přes zámeckou zahradu, kolem zámku a pokračovala do Zlíče, kde jsme se v restauraci občerstvili a autobusem odjeli zpět do Náchoda.

01 02 03

Cílem druhého výletu byl areál chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Zde právě probíhal sportovní kurz žáku naší školy.

Na třetí výlet jsme se vydali do atraktivní oblasti Adršpašsko-telpických skal. Vlakem jsme dojeli do Adršpachu a po prohlídce části skalního města jsme doputovali k jezírku. Po projíždce na lodičce jsme pokračovali do Teplických skal. U východu ze skal jsme se občerstvili a čekali na vlak do Náchoda. Tento výlet byl náročnější na fyzičku, ale všichni účastníci jej zvládli na jedničku.

Účastníci hodnotili všechny výlety kladně – všichni jsme si to vždy užili a můžeme se v příštím školním roce těšit na další výlety do zajímavých míst našeho regionu.

Zapsal: František Drahoňovský