Základními předpisy v oblasti středního vzdělávání v ČR jsou:

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

 

Podrobné členění všech aktuálních předpisů naleznete třeba na adrese http://www.zakonyprolidi.cz/obor/1320834

Další velmi zajímavé stránky s problematikou školské legislativy jsou na adrese http://www.atre.cz/zakony/frame.htm s tím, že původním zdrojem tohoto odkazu je adresa http://www.volny.cz/seminar.ms/

 


 

Základní dokumenty školy

 

Zřizovací listina

Zřizovací listina je dokument, schválený územně samosprávným celkem, kterým se zřizuje příspěvková organizace, která je zpravidla nezisková a jejíž činnost vyžaduje právní subjektivitu. Viz Zrizovaci-listina_48623717.pdf

 

Organizační řád, Školní (vnitřní) řády

Organizační řád je výchozí normou – systémem pravidel, která upravují vnitřní organizaci a chod školy. Tento předpis vytváří prvotní rámec, z něhož vyvstává základní právní nástroj pro stanovení konkrétních práv a povinností žáků, studentů, ale též jejich zákonných zástupců, definující pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky – Školní (vnitřní) řády.

 

Výroční zprávy

Ředitel školy zpracovává výroční zprávu v souladu s požadavky aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - viz § 10 odst. 3 - a též v souladu s pokyny, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé dokumenty naleznete v archivu výročních zpráv

 

Hodnocení školy

Hodnocení školy v souladu s požadavky aktuálního znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - viz § 12 - se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.

 

Pro vlastní hodnocení školy jsou využívány tyto nástroje: http://www.nuv.cz/ae/evaluacni-nastroje