Přihlášku ke stravování ve školní jídelně si mohou zájemci stáhnout pomocí odkazu Prihlaska_stravovani_Stavebka-Nachod_2013.pdf

 

Ceny platné od 1.8.2013

Kategorieobědvečeřesnídaně
Žáci do 15 let* 24,00 - -
Žáci nad 15 let 27,00 24,00 15,00
Zaměstnanci škol – bez příspěvku 64,00 56,00 -
Cizí strávníci 66,00 - -
Cizí strávníci do jídlonosiče 63,00 - -

 

*Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém příslušného věku dosahují.Záloha na stravovací kartu je Kč 120,00