S účinností od 2. ledna 2003 lze provádět úhradu stravného i na účet školní jídelny...

Bankovní spojení:
ČSOB Náchod
Číslo účtu:
179209196/0300
Variabilní symbol:

číslice 9 následovaná číslem modré karty strávníka
(např. 90253)

POZOR! u žáků, studentů a zaměstnanců Stavebky bez číslice 9,
tj. pouze číslo bílé karty strávníka

Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení stravovaného (není vyžadováno – doporučujeme)

 

Minimální částka úložky je Kč 400,--

 

!! Pokud variabilní symbol neuvedete, nebude možné připsat finanční částku na Vaše stravovací konto. Uvedete-li variabilní symbol špatně, může dojít k připsání financí jiné osobě !!