Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

 

S účinností od 1. ledna 2015 jsou sloučeny školské rady pro VOŠ a pro SPŠ do jediného orgánu takto:

 

Předseda: Ing. Břetislav Jirman (učitel) – zvolený zástupce učitelů
Místopředsedkyně:   Ing. Gabriela Přibylová (učitelka) – zvolený zástupce učitelů
Členové:

Ing. Pavla Maršíková – členka ŠR jmenovaná zřizovatelem
Ing. Tomáš Šubrt – člen ŠR jmenovaný zřizovatelem
Riana Jiránková (rodič) – zvolená zástupce žáků SPŠ a studentů VOŠ
Ing. Zdeněk Kolář (rodič) – zvolený zástupce žáků SPŠ a studentů VOŠ

Jednací řád školské rady

 

 Zápisy z jednání

ŠR 2015: Ing. František Kovář (předseda), Ing. Břetislav Jirman (místopředseda), Ing. Pavla Maršíková (zástupkyně zřizovatele), Ing. Tomáš Šubrt (zástupce zřizovatele), Tomáš Nývlt (žák SPŠ), Martin Branda (student VOŠ)

29. dubna 2015 | 30. října 2015

 

ŠR 2016 – 2017: Ing. Břetislav Jirman (předseda), Ing. Gariela Přibylová (místopředsedkyně), Ing. Pavla Maršíková (zástupkyně zřizovatele), Ing. Tomáš Šubrt (zástupce zřizovatele), Riana Jiránková (rodič žákyně SPŠ), Ing. Zdeněk Kolář (rodič žáka SPŠ)

12. prosince 2016

 


historie (archiv):

 

VOŠ stavební v Náchodě

Jednací řád ŠR pro VOŠ

 

Zápisy z jednání

ŠR 2005 - 2008: Mgr. Věra Vlčková (učitelka), Mgr. Zdeňka Horníková (poslankyně Parlamentu ČR), Ing. Rostislav Všetečka (náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje), Mgr. Jakub Fabián (učitel), Roman Frýdl (student), Libor Petrus (student)

3. ledna 2006 | 10. dubna 2006
21. května 2007 | říjen 2007


ŠR 2008 - 2010
: Mgr. Jan Šnajdr (učitel), Jan Mencl (student VŠ), Roman Frýdl (student VOŠ)

18. února 2009 | 10. října 2009
4. února 2010


ŠR 2010 - 2012
: Mgr. Jan Šnajdr (učitel), Jan Mencl (student VŠ), Tadeáš Zýka (student VOŠ)

16. října 2010
4. února 2011 | 25. října 2011


ŠR 2012 - 2013
: Mgr. Jan Šnajdr (učitel), Ing. Zdeněk Možíš (Průmstav Náchod), Tadeáš Zýka (student VOŠ)

22. února 2012 | 31. březen 2012 | 29. říjen 2012
18. února 2013


ŠR 2013 - 2014
Mgr. Jan Šnajdr (učitel), Ing. Zdeněk Možíš (Průmstav Náchod), Jakub Andrš (student VOŠ)

21. října 2013
5. březen 2014


ŠR 2014 - 2015
: Ing. Břetislav Jirman (učitel), Ing. Zdeněk Možíš (Průmstav Náchod), Jakub Andrle (student VOŠ)

8. října 2014 - volby | 16. října 2014

 

 

SPŠ stavební v Náchodě

Jednací řád ŠR pro SPŠ

 

Zápisy z jednání

ŠR 2005 - 2008: Mgr. Štěpánka Thérová (učitelka), Ing. Tomáš Šubert (člen Rady Královéhradeckého kraje), Mgr. Libor Mojžíš (člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje), Mgr. Marie Hornychová (učitelka), Iva Pařízková (zástupkyně nezletilé žákyně), Tadeáš Zýka (žák školy)

16. prosince 2005
6. dubna 2006
27. března 2007 | 24. října 2007
15. února 2008


ŠR 2008 - 2010
: Mgr. Lucie Lindová (učitelka), Ing. Rostislav Zeiska (OSVČ), Ing. arch. Michal Ježek (ateliér Tsunami), Mgr. Helena Košťálová (učitelka), Vojtěch Stoklasa (žák), Zdeněk Možíš (žák)

25. února 2009 | 10. října 2009


ŠR 2010 - 2012
: Mgr. Lucie Havrdová (učitelka), Ing. Rostislav Zeiska (OSVČ), Ing. arch. Michal Ježek (ateliér Tsunami), Mgr. Helena Košťálová (učitelka), Markéta Mlčáková (žákyně), Pavel Sigid (žák)

4. února 2010 | 22. září 2010
11. března 2011 | 24. října 2011


ŠR 2011 - 2012
: Mgr. Helena Košťálová (učitelka), Karel Laš (BAK Trutnov), Ing. Josef Dusil (OSVČ), Ing. František Kovář (učitel), Markéta Mlčáková (žákyně), Pavel Sigid (žák)

22. února 2012 (+plán práce) | 20. červen 2012 - volby | 24. říjen 2012 


ŠR 2012 - 2013
Mgr. Helena Košťálová (učitelka), Karel Laš (BAK Trutnov), Ing. Josef Dusil (OSVČ), Ing. František Kovář (učitel), Barbora Doležalová (žákyně), Václav Oubrecht (žák)

19. února 2013 (+plán práce) | 26. červen 2013 - volby | 23. říjen 2013

 

ŠR 2013 - 2014Mgr. Helena Košťálová (učitelka), Karel Laš (BAK Trutnov), Ing. Josef Dusil (OSVČ), Ing. František Kovář (učitel), Šárka Osobová (žákyně), Ondřej Lamka (žák)

25. února 2014 (+plán práce) | 25. červen - volby

 

ŠR 2014 - 2015: Ing. František Kovář (učitel), Karel Laš (BAK Trutnov), Ing. Josef Dusil (OSVČ), Ing. Gabriela Přibylová (učitelka), Simona Lorencová (žákyně), Vítězslav Snášel (žák)

1. října 2014 | 30. října 2014