Internetová podoba Úřední desky školy obsahuje především informace, které je škola povinna zveřejňovat. Naleznete zde důležité dokumenty, kterými se škola řídí a jiné informace administrativního charakteru.
Internetová forma Úřední desky obsahuje jen nejdůležitější vybrané informace, nenahrazuje oficiální Úřední desku, která se nachází před kanceláří ředitele.

 

Právní rámec

Veškeré vnitřní předpisy školy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy, příp. u zástupce ředitele školy.

  • Statut školy
  • Pracovní řád včetně příloh
  • Statut DČ včetně příloh
  • Organizační řád školy včetně příloh
  • Školní řád a Vnitřní řád včetně příloh

 

Výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy jsou k nahlédnutí u sekretářky ředitele školy. Od roku 2013 jsou mnohé dokumenty též dostupné i na adrese http://vyuka.voss-na.cz/prubeh-studia/sps

Informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění naleznete ZDE.

 

Úřední hodniny školy:  pondělí – pátek vždy od 9:00 do 14:00
v době letních prázdnin (30. 6. 2017 - 24. 8. 2017) pouze v pondělí od 8:00 do 13:00

 

Oznámení a výzvy:

 Finanční plány schválené Radou KHK – viz usnesení a příloha.

 

 

Aktuální výzvy k podání nabídek:  https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_94.html

 

Podklady pro veřejné zakázky malého rozsahu je možné  po předchozí telefonické domluvě na tel. 491 426 243 vyzvednout v listinné podobě na adrese Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin.