Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a evidence písemných žádostí o poskytnutí informace znázorňuje následující schéma. Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací k dispozici zde: info-ceny.pdf

 

Image