statni-maturita-logo viz www.novamaturita.cz

 

Maturita v naší škole v roce 2017

 

Veřejné informace:  maturitní okruhy / témata, termíny, ...

 

Obor Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství:

 1. Společná (státní) část


  POVINNÉ ZKOUŠKY

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo Matematika


  NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (max. 2)

  • další Cizí jazyk
  • Matematika

   

 2. Profilová část


  POVINNÉ ZKOUŠKY

  • Matematika (písemná zkouška) nebo Informatika (praktická zkouška)
  • Konstrukce pozemních staveb (praktická a ústní zkouška)
  • Stavební konstrukce (praktická a ústní zkouška)


  NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (max. 2)

  • Deskriptivní geometrie (ústní zkouška)

 

Seznam literárních děl ke státní maturitě pro rok 2017 je ke stažení na ve složce MATURITA (na GoodleDisku)

Maturanti odevzdají řediteli školy do 31. března 2017 vyplněný a podepsaný formulář Seznam literárních děl dle § 6 odst. 3 vyhl. č. 177 / 2009 Sb., v platném znění