Studium ve Vyšší odborné škole stavební arch. Jana Letzela je řádně ukončeno tzv. absolutoriem.

 

 1. Řádný termín konání absolutoria stanoví ředitel školy v období od 1. do 30. června.
 2. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka.
 3. Teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnuje v širších souvislostech učivo ze skupiny profilových předmětů dle konkrétního studovaného oboru:
 • Obnova stavebních památek
  • Poruchy a rekonstrukce budov
  • Statika rekonstrukcí budov
  • Stavební technologie

 • Pozemní stavby
  • Konstrukce pozemních staveb
  • Betonové a zděné konstrukce
  • Příprava realizace staveb / Ekonomika stavebního podniku (dle profesního modulu)

 

 

Absolutorium ve školním roce 2014/2015


Pro letošní školní rok jsou ředitelem školy stanoveny následující termíny:

 • odevzdání absolventské práce: 12. květen 2015
 • přihlášení s k absolutoriu: 6. červen 2015  (přihláška ke stažení zde)
 • absolutorium: 15. - 17. červen 2015
 • absolutorium (náhradní × opravný termín): 11. září 2015