Vytisknout

Tento projekt, na kterém se naše škola podílí – jsme partnerem Univerzity Hradec Králové, je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, především formou prakticky zaměřené výuky přímo ve škole.

 

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007)
Příjemce: Univerzita Hradec Králové (IČ: 62690094)

 

Cílů projektu bude dosaženo:

 

Podpůrné odkazy:

 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz