Výzva 56


Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Učitelé stínují a žáci studují v zahraničí (CZ.1.07/1.1.00/56.1725)

Popis projeku: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a
školských zařízeních. Škola realizuje 3 klíčové aktivity:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy technických předmětů v zahraničí.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.Výzva 57

Číslo a název oblasti podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Komnikujeme v angličtině (CZ.1.07/1.1.00/57.0383)

Popis projektu: Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Školou realizovaná klíčová aktivita se zaměřuje na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

Adresa výukového prostředí: http://voss-na.moodlepartner.cz
 

 

op vk plakat barva