Aktuality pro studující

Ředitel školy vyhlašuje dle platné legislativy na den 29. září 2017 volno - viz dokument.

repetitio

vykricnik13. 6. 2017 – zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2017P v IS CERTIS

 

4. – 9. září 2017 ... společná část maturitní zkoušky (organizuje CERMAT)

 

11. září ... praktická zkouška z STK

12. září ... písemná zkouška z MAT

 

14. září ... ústní (společná i profilová) část maturitní zkoušky

 

Přihlášení k MZ2017P je třeba povést podepsáním přihlášky v sekretariálu školy nejpozději 26. června 2017 do 12:00.

 

 

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou KHK zahájili projekt pro absolventy středních škol a vyšších odborných škol mladších 25 let s cílem zvýšit zaměstnatelnost uvedených absolventů formou

  • zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole, propojení spolupráce mezi školou a firmou;
  • získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů;
  • zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol.

vykricnikTřídní schůzky maturitního ročníku (pouze 4. ročník) se konají
ve středu 8. března 2017 od 16:30.

penize

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017.

Zájemci o podporu musí: