Školní i mimoškolní akce

Na prknech Klicperova divadla se již čtvrtou divadelní sezonu hraje Romeo a Julie v netradičním kabátě. V postmoderním duchu tuto klasiku přepracoval režisér a scénárista David Drábek. Z renesanční Verony jsme se přenesli do současného světa. Známý motiv rodové nenávisti Kapuletů a Monteků byl ještě zesílen o rasovou a sociální nevraživost.

201804 Moda02Stavaři a móda v odívání – proč ne? O chmurném období našich dějin, kterým nepochybně Protektorát Čechy a Morava byl, se to nejpodstatnější žáci dozvěděli v hodinách SPV. Vhodnou příležitostí k doplnění a oživení běžného učiva se stala výstava Regionálního muzea v Náchodě Móda za časů protektorátu, která mohla být uskutečněna díky loňské sbírce oděvů z 30. a 40. let minulého století.

Rok uběhl jako voda a my jsme opět využili možnost vybrat si z nabídky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaného Člověkem v tísni. Jako doplněk k učivu SPV byl ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve třídě 1. A promítnut snímek Neslyšící syn Alexe de Rondeho (Nizozemsko, USA).

Žáci naší školy se ve dnech 21. a 22. března zúčastnili již 17. mezinárodního ročníku soutěže v grafických programech konaného v Českých Budějovicích. Soutěže se účastnilo 26 škol (většinou) po dvou studentech. Jejich úkolem bylo během třech hodin nakreslit půdorys, řez a perspektivní pohled školy v Českých Budějovicích.

Minulý týden si mladí stavaři zpestřili kulturou. Na jevišti náchodského Beránku díky hercům z Divadla Náměstíčko ožily některé postavy z Malostranských povídek. Celým pořadem sestaveným ze čtyř příběhů nás provázel sám autor Jan Neruda. Podařilo se mu uvést žáky 1. ročníku  do doby svého dětství a seznámit je například s populárním malostranským žebrákem panem Vojtíškem, pány Ryšánkem a Schléglem či slečnou Máry a jejími dvěma povedenými nápadníky.