Školní i mimoškolní akce

lyzarV pondělí 5. února 2018 se 24 žáků druhého ročníku vydalo na lyžařský kurz do Horní Malé Úpy. Na začátku je sice přivítalo sněžení a mlha, ale tyto okolnosti je neodradily a hned po obědě vyrazili na sjezdovku.

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 proběhla v naší škole zkouška znalostí a praktického používání rozpočtovacího SW KROS 4, který poskytuje naší škole společnost ÚRS Praha. 

Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti, pan Luděk Dlouhý, který zajišťuje spolupráci se středními i vysokými školami. Zkoušky se účastnilo 18 žáků.

Ten, kdo letos vyrazil na Maturitní ples SPŠ stavební v Náchodě, se rozhodně nemusel obávat o své bezpečí. Již při vstupu do Beránku nás vítali dva těžkooděnci. Další muži zákona dohlíželi na pořádek v ostatních prostorách divadla. Celý ples se totiž nesl v duchu military.

Žáci 3. a 4. ročníku se osobně sešli s režisérem Ivo Pavelkem. Ten jim přijel promítnout svůj dokumentární film o Arnoštu Lustigovi. V působivém snímku Arnoš Lustig – devět životů světově uznávaný autor vzpomíná na svůj židovský původ, na šťastné dětství a dospívání, do kterého mu bohužel zasáhla 2. světová válka.

EDS

I v tomto školním roce pomáhá našim žákům ve 3. A a 4. A s maturitními tématy další dobrovolník v rámci programu Evropská dobrovolná služba. Jedná se o Gritu Saukaityte z Vilniusu.

Lektorská pomoc je tak zajištěna již  5. rok díky spolupráci se Střediskem volného času Déčko v Náchodě.