Vytisknout

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, mládeže a sportu, ve spolupráci s Jednotou Českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, a Střední odbornou školou automobilní a Středním odborným učilištěm automobilním Ústí nad Orlicí, uspořádal dne 17. března již

27. ročník regionální matematické soutěže

pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol z Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a pro zájemce z ostatních krajů.

Z naší školy odjeli soutěžit z každého ročníku vždy dva nejlepší řešitelé školního kola matematické soutěže.

Všichni soutěžící vzorně reprezentovali školu.

Velkého úspěchu dosáhli: