hvezda DVe středu 5. června 2013 se uskutečnila v prostorách Centra odborného vzdělávání přednáška paní PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc., vědecké pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky.

Předmětem velmi srozumitelného, působivého a citlivého výkladu na téma Mezi tmou a světlem - Šoa a rezistence československých Židů v letech 2. světové války bylo vysvětlení faktického postavení československých Židů / židů už od podpisu Mnichovského diktátu, jejich postoje k nacistickému pronásledování a faktickému rozvratu ČSR; dále charakteristika rozmanité komunity československých Židů a postoje Spojenců k osudu evropských Židů, zvlášť československých Židů. Posluchačům byly předloženy informace o konkrétních projevech vzdoru, odolnosti a odporu československých Židů jak na domácí půdě, tak v zahraničí (zejména v rámci zahraničních vojenských jednotek).

Přednášku doplňující dějepisné učivo v hodinách SPV a zároveň přínosnou v oblasti prevence rizikového chování pozorně vyslechli kromě tříd 1. A, 1. B a 3. C také někteří vyučující. Nesporně zajímavým zážitkem byl zároveň kultivovaný výklad v příjemné, melodické slovenštině, kterou si žáci po dohodě s paní přednášející zvolili a se kterou se v běžném životě málokdy setkají.

Zapsala: Mgr. M. Vintrová