tanecniciNěkolika měsíční úsilí čtvrťáků vynaložené na přípravu maturitního plesu vyvrcholilo 14. ledna v náchodském Beránku. Ten, kdo se plesu zúčastnil, zajisté nelitoval. K tanci a poslechu hrála vyhlášená kapela Geny, byla připravena bohatá tombola a o příjemná překvapení večera nebyla nouze. Po srdečném proslovu pana ředitele následoval nástup maturantů, jejich ošerpování a přípitek. Zlatým hřebem programu se stalo taneční vystoupení maturantů, které nacvičili pod vedením zkušené choreografky Terky. O půlnoci se přihlížející diváci pobavili i při nové verzi Labutího jezera. Aby si čtvrťáci pojistili svoji úspěšnost při skládání maturitní zkoušky, pošlapali řádně své šerpy.

Další fotografie naleznete na adrese https://www.facebook.com/pg/jaroslavwinter.fotografie/photos/?tab=album&album_id=1837028506521136

Velká pochvala a dík patří všem, kdo se na přípravách plesu podíleli.

A jak už to bývá, nyní nám zůstanou již jen krásné vzpomínky.

Hodně sil a elánu do další akce, tentokráte s názvem Maturita 2017!!!

Zapsala: Mgr. Lea Zálišová