Po dvoutýdenním rozkoukávání v novém školním prostředí vyrazili naši nováčci na adaptační kurz. Osm dívek a osmnáct chlapců z 1A strávilo společně se svými třemi pedagogy programově nabitý týden v rekreačním areálu chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách.

Od pondělí 18. září nikdo nezahálel. Pod vedením pana učitele Václava Štěpa byly uspořádány turnaje ve volejbalu, nohejbalu a softbalu. Nechyběly ani oblíbené střelecké závody. Řada studentů prokázala, že v sobě má sportovního ducha a touhu vítězit. Kromě výše zmiňovaných sportovních aktivit jsme se také věnovali cvičení pilates a turistice. Vyrazili jsme na dva společné výlety, díky nimž jsme se podívali například do Nového Hrádku, na hrad Frymburk nebo do Grulichova arboreta v Sedloňově. Zde je možné obdivovat přes tisíc druhů rostlin, které si pan Grulich, vášnivý alpinista, přivážel od 50. let minulého století z celého světa. Večery patřily různým společenským hrám, soutěžím, a dokonce došlo i na tanec.

Myslím si, že se nám během tohoto týdne podařilo navázat určité osobní vazby a že tento kurz splnil svůj účel. Přála bych si, aby se všichni v nově utvářejícím se kolektivu cítili spokojeně, uvolněně a šťastně a aby ze sebe vydávali maximum i při studiu. Máte to ve svých rukou a každý k tomu můžete přispět.

Slohové práce na zadané téma:

Zapsala: Mgr. Lea Zálišová