EDS

I v tomto školním roce pomáhá našim žákům ve 3. A a 4. A s maturitními tématy další dobrovolník v rámci programu Evropská dobrovolná služba. Jedná se o Gritu Saukaityte z Vilniusu.

Lektorská pomoc je tak zajištěna již  5. rok díky spolupráci se Střediskem volného času Déčko v Náchodě.

 

grita

Zapsal: Ing. Janeček