Ve čtvrtek 18. ledna 2018 proběhla v naší škole zkouška znalostí a praktického používání rozpočtovacího SW KROS 4, který poskytuje naší škole společnost ÚRS Praha. 

Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti, pan Luděk Dlouhý, který zajišťuje spolupráci se středními i vysokými školami. Zkoušky se účastnilo 18 žáků.

 Zkouška se skládala ze dvou částí:

  1. teoretické – z obecných znalostí programu a společnosti,
  2. praktické – žáci na základě jednoduchých projektových podkladů vypracovali rozpočet.

Protože se žáci čtvrtých ročníků od začátku školního roku učili pracovat v tomto programu, zvládli zkoušku všichni. Tři nejlepší byli oceněni věcnými dary od společnosti  ÚRS Praha.

20180118 kros

Všichni žáci získali certifikát potvrzující znalosti v užívání programu pro rozpočtování, kterým mohou dokládat své znalosti případným zaměstnavatelům. Během pěti let po ukončení studií (i na vysoké škole) mohou navíc využít nabídku společnosti ÚRS – uplatnit slevu 20 % na nákup programu. Někteří by tak mohli začít pracovat i jako živnostníci – rozpočtáři.

Zapsala: Ing. J. Rohanová