201804 Moda02Stavaři a móda v odívání – proč ne? O chmurném období našich dějin, kterým nepochybně Protektorát Čechy a Morava byl, se to nejpodstatnější žáci dozvěděli v hodinách SPV. Vhodnou příležitostí k doplnění a oživení běžného učiva se stala výstava Regionálního muzea v Náchodě Móda za časů protektorátu, která mohla být uskutečněna díky loňské sbírce oděvů z 30. a 40. let minulého století.

201804 Moda01

201804 Moda04       201804 Moda03

Přesto, že byla válečná léta především dobou nedostatku a přídělových lístků i na textil, dokázaly si ženy v návaznosti na první republiku udržet skutečnou ženskost a pánové eleganci. O tom, jak to dokázali, vyhledávali žáci informace podle návodných otázek v pracovním listu: od domácích „šitíček“ přes různé náhražkové materiály, od modelů vzniklých opakovaným přešíváním až k elegantním společenským šatům a pokrývkám hlavy. Překvapením pro mnohé byly nezvyklé kousky prádla (jégrovky či pánské podvazky k ponožkám) nebo pečlivě vypracované a dosud původně zabalené pánské košile.  Atmosféru výstavy, kterou ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívily třídy 2. A a 3. A, doplnily dobový nábytek a předměty každodenní potřeby.

201804 Moda

O výstavě se dozvíte také zde: https://hradec.idnes.cz/muzeum-nachod-vystava-moda-protektorat-f0e-/hradec-zpravy.aspx?c=A180103_373803_hradec-zpravy_tuu

Zapsala: Mgr. Marie Vintrová