Na prknech Klicperova divadla se již čtvrtou divadelní sezonu hraje Romeo a Julie v netradičním kabátě. V postmoderním duchu tuto klasiku přepracoval režisér a scénárista David Drábek. Z renesanční Verony jsme se přenesli do současného světa. Známý motiv rodové nenávisti Kapuletů a Monteků byl ještě zesílen o rasovou a sociální nevraživost.

Romeo, jeho rodina a přátelé reprezentovali romskou komunitu. Komunitu, která se vyznačuje svými výraznými rysy – vášnivou láskou, temperamentem, hudebním a pohybovým talentem, rodinnou soudržností, ale také touhou vlastnit to, co mi nepatří. Kontrastně působila rodina bohatých Kapuletů, kteří si žili každý svým vlastním životem. V Drábkově pojetí se na jevišti objevily i postavy, se kterými se u Shakespeara nesetkáme. Na chaotický svět plný zloby, rasové diskriminace, internetové a drogové závislosti dohlížela policistka Miranda.

Svůj názor na toto zpracování si mohli udělat maturanti ze 4.A , ale i prváci, kteří mají za úkol provést srovnání klasiky s moderní adaptací. Důkladnější rozbor hry si můžete přečíst v recenzi na adrese https://www.i-divadlo.cz/recenze/romsti-montekove-versus-gadzove-kapuletove

 

JULIE:

Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo?

Zřekni se otce, zavrhni své jméno

anebo, nechceš-li, zasvěť se mně,

a přestanu být Kapuletová.

ROMEO:

Mám ještě poslouchat? Či odpovím?

JULIE:

Tvé jméno jenom je můj nepřítel.

Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek.

Co je to, Montek? Ruka ne, ni noha,

ni paže, ani tvář, ni jiná část,

patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno?

Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně.

A tak i Romeo, nebýt Romeo zván,

by nebyl o nic méně drahocenný

než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno!

A za ně, které není částí tebe,

si vezmi mne!

 

 

obr. Romeo a Julie

 

Zapsala: Mgr. Lea Zálišová

 

Více o představení: https://www.klicperovodivadlo.cz/inscenace/romeo-a-julie-540/