polygonMaturanti si své poslední dny školní docházky zpestřili zajímavou exkurzí. Vypravili se na stavbu do Velkého Poříčí, kde se buduje unikátní lezecký polygon, který má sloužit  pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou.

Tento projekt je součástí  modernizace Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. „Na střeše tak budou probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Uvnitř zařízení se bude nacházet kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme tam i cvičnou studniční šachtu, polygony stísněných prostor nebo stromový kmen s větvemi,“ uvedl ředitel územního odboru Náchod a odborný garant projektu plk. David Pouč.

 

 

Na stavbě se realizují zajímavé stavební objekty s unikátní technologií provádění ( např. lezecká stěna sendvičové konstrukce). Pro čtvrťáky to bylo vítané zpestření výuky a ukázka praxe. Děkujeme za ochotu prováděcí firmě a stavbyvedoucímu, který nás stavbou provedl, vysvětlil probíhající práce a ukázal hlavní stavební výkresy.  

Zapsali: Ing. J. Rohanová, Ing. M. Novotný, Mgr. Lea Zálišová