Od pondělí 21. do středy 23. května probíhaly na naší škole maturitní zkoušky. Většina žáků maturovala z českého a anglického jazyka, konstrukcí pozemních staveb a stavebních konstrukcí. Na hladký průběh zkoušek po celou dobu dohlížela ve 4.A   předsedkyně maturitní komise Ing. arch. Marie Nosková, která k nám přijela ze stavební školy v Havlíčkově Brodě. Ve 4. B se této role zhostila Ing. Monika Kopecká z Letohradu.

Během celého týdne panovala příjemná atmosféra.

Těm, kteří úspěšně složili všechny dílčí části maturitních zkoušek, bylo 28. května  na náchodské radnici předáno maturitní vysvědčení. Těm, kteří v nějaké části neuspěli, přejeme hodně štěstí při opravných zkouškách.

Zapsala: Mgr. Lea Zálišová