Školní i mimoškolní akce

V květových týdnech sbírají žáci naší školy praktické zkušenosti. Zatímco druháci a třeťáci vykonávali souvislou třítýdenní praxi v různých stavebních firmách, prváci mají za sebou týdenní praxi a týden  exkurzí, během kterého se podívali na řadu zajímavých míst.

Od pondělí 21. do středy 23. května probíhaly na naší škole maturitní zkoušky. Většina žáků maturovala z českého a anglického jazyka, konstrukcí pozemních staveb a stavebních konstrukcí. Na hladký průběh zkoušek po celou dobu dohlížela ve 4.A   předsedkyně maturitní komise Ing. arch. Marie Nosková, která k nám přijela ze stavební školy v Havlíčkově Brodě. Ve 4. B se této role zhostila Ing. Monika Kopecká z Letohradu.

Během celého týdne panovala příjemná atmosféra.

polygonMaturanti si své poslední dny školní docházky zpestřili zajímavou exkurzí. Vypravili se na stavbu do Velkého Poříčí, kde se buduje unikátní lezecký polygon, který má sloužit  pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou.

Na prknech Klicperova divadla se již čtvrtou divadelní sezonu hraje Romeo a Julie v netradičním kabátě. V postmoderním duchu tuto klasiku přepracoval režisér a scénárista David Drábek. Z renesanční Verony jsme se přenesli do současného světa. Známý motiv rodové nenávisti Kapuletů a Monteků byl ještě zesílen o rasovou a sociální nevraživost.

201804 Moda02Stavaři a móda v odívání – proč ne? O chmurném období našich dějin, kterým nepochybně Protektorát Čechy a Morava byl, se to nejpodstatnější žáci dozvěděli v hodinách SPV. Vhodnou příležitostí k doplnění a oživení běžného učiva se stala výstava Regionálního muzea v Náchodě Móda za časů protektorátu, která mohla být uskutečněna díky loňské sbírce oděvů z 30. a 40. let minulého století.