Školní i mimoškolní akce

masopustSousedský česko-polský masopust je akce pořádaná stejně jako loni studenty z Náchodska a z příhraniční oblasti Polska. Organizátoři si říkají Erasmáci, protože se poprvé sešli v listopadu 2015 na česko-polské výměně mládeže financované programem Erasmus+. Loňská velmi zdařilá veselice byla první akcí, jejíž realizací studenti dokázali, jak v praxi vypadá participace, tedy aktivní podíl mladých lidí na veřejném dění. Na finálních přípravách Sousedského masopustu se opět podílejí žáci naší školy – maturanti Michal Hájek a Adam Hloušek, který je i tentokrát autorem plakátu.

Ve středu 1. února 2017 se na Základní škole T.G.M. v Náchodě zúčastily okresního kola Olympiády v českém jazyce Barbora Havelská (6. místo) a Radka Kasnarová (10. místo). Oběma žákyním 4.A děkujeme za dobrou reprezentaci školy!

tri musketyriAlexandre Dumas: „Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz.“

Tři mušketýři je nejznámější román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího. V širším slova smyslu se toto dílo řadí do románové trilogie líčící životní osudy gaskoňského šlechtice d’Artagnana a jeho tří přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise.

tanecniciNěkolika měsíční úsilí čtvrťáků vynaložené na přípravu maturitního plesu vyvrcholilo 14. ledna v náchodském Beránku. Ten, kdo se plesu zúčastnil, zajisté nelitoval. K tanci a poslechu hrála vyhlášená kapela Geny, byla připravena bohatá tombola a o příjemná překvapení večera nebyla nouze. Po srdečném proslovu pana ředitele následoval nástup maturantů, jejich ošerpování a přípitek. Zlatým hřebem programu se stalo taneční vystoupení maturantů, které nacvičili pod vedením zkušené choreografky Terky. O půlnoci se přihlížející diváci pobavili i při nové verzi Labutího jezera. Aby si čtvrťáci pojistili svoji úspěšnost při skládání maturitní zkoušky, pošlapali řádně své šerpy.

Tonda malujeaneb Kouzelný svět Antonína „Tondy“ Kříže

33. ročník Náchodského výtvarného podzimu byl pro žáky 3. A vhodnou příležitostí k tomu, aby v prosinci 2016 navštívili galerii v zámecké jízdárně.

Pro většinu z nich to byla návštěva první, stejně tak jako setkání s naším bývalým kolegou, dlouholetým vyučujícím tělocviku, malířem a vůbec renesančním člověkem Antonínem Křížem. Ten se ochotně ujal role průvodce tvorbou regionálních autorů a vůbec způsoby práce od Michelangela až po současnost, včetně fotografování. Jeho svérázný humor, postřehy, výrazný přednes a hlavně přehled o umění jako takovém dokázaly z návštěvy galerie udělat velmi příjemný předvánoční zážitek.