Po dlouhé době se v prostorách naší školy konalo poslední zvonění. Maturanti se rozloučili originálním způsobem. Pro své mladší spolužáky si připravili studentskou dražbu. Dražily se poukázky vystavené od jednotlivých učitelů. Díky tomu si žáci mohli pojistit zvýhodnění v různých předmětech. Ať už se jednalo o prominutí domácího úkolu, přesunutí termínu zkoušení nebo např. o výmluvu „…dnes nejsem ve formě, ale na zkoušení za mne půjde třeba…“

Celá akce byla zakončena baletním vystoupením talentovaných tanečníků, kteří nám zatančili svoji labutí píseň. Výtěžek z dražby a prodeje občerstvení, jak maturanti sami sdělili, připadne dobrým lidem s nejistou budoucností.