Ředitel vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, pro naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je nutné ve čtvrtém kole podat do 31. srpna 2017, k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení.