plotZrekonstruovanou a moderně vybavenou budovu Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví nacházející se v ulici Pražská krášlí nové oplocení. To bylo zafinancováno z prostředků Královéhradeckého kraje. Realizaci tohoto projektu provedli v rámci praktického vyučování naši žáci učebních oborů.

Velký dík patří nejen jim, ale i jejich mistrům Ing. Luboši Rejmontovi a panu Pavlu Mertlíkovi.

 

PŘEDPO
05 puvodni

03 puvodni
01 nove

02 nove