svetluskaVe dnech 11. - 15. září 2017 proběhl již 15. ročník celorepublikové charitativní sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro nevidomé pod názvem „Sbírkové dny Světlušky“.

Se sbírkou již jedenáctý rok pomáhá i naše škola pod záštitou výchovného poradce. Deset žáků, kteří se rozhodli dobrovolně pomoci, dokázalo letos prodat všechny zaslané sbírkové předměty.

Na účet sbírky tak bylo odesláno celkem Kč 10.270,--

Děkuji všem žákům a zaměstnancům, kteří se sbírkou pomohli nebo nákupem sbírkových předmětů na sbírku přispěli.

Mgr. Helena Holečková, výchovný poradce