cesko polskoVe spolupráci s náchodským Déčkem navázala naše škola na dosavadní kontakty s Polskem (partnerský vztah se školou ve Svídnici, podíl našich studentů na přípravě příhraničního Sousedského masopustu, ukázková hodina polštiny). Nabídku zúčastnit se ve dnech 9. – 16. října 2017 setkání mládeže z postkomunistických zemí (v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+) v polských Katowicích využili žáci 1. A Karolína Bartáková, Lucía Avila Gutiérrezová, Matyáš Goniec a Filip Weiss. Dalšími účastníky byly čtyřčlenné skupiny tvořené studenty z Polska, Běloruska a Ukrajiny, organizátory byly kromě hostitelské země také Gruzie, Itálie a Španělsko.

Společně prožili týden opravdu nabitý poznáváním, turistikou i příjemnou zábavou. Nejdříve se samozřejmě prostřednictvím různých her a aktivit seznámili nejen vzájemně, ale také s městem, které je uvítalo. Navštívili turistickou perlu Polska - starobylý Krakow, muzeum umění a historie, ba i divadelní představení. Zpestřením pro ně jinak jazykově velmi náročného setkání byl čas věnovaný základům ruštiny a polštiny.

Zúčastnili se večerního mezinárodního meetingu a připravili pro své nové přátele program, ve kterém představili svoji zemi nejen prostřednictvím připravené prezentace, ale také třeba nácvikem u nás tak oblíbené polky.

Hlavní myšlenkou celé akce bylo ohlédnutí zpět do bývalého komunistického režimu. O době totality a stejně tak o současné Evropské unii byly vedeny debaty. Mladí lidé měli možnost porovnávat své žebříčky hodnot a životní cíle, diskutovat o minulosti i současných podmínkách pro rozvoj osobnosti.

Vrátili se unavení, ale spokojení – každopádně bohatší o nové poznatky, dojmy a kontakty.

Zapsala: Mgr. Marie Vintrová