Yad Vashem Hall of Names(projekt
Němí svědkové holocaustu v Náchodě)

Pro spolupráci na tomto úspěšném projektu byli žáci připravováni již od 2. ročníku v předmětu Společenské vědy, kdy se postupně seznámili s problematikou 2. světové války a holocaustu, ve 3. ročníku pak s historií evropských Židů a s jejich kulturou. Na jaře tohoto roku se zrodila myšlenka vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

Hall of Name Yad Vashem

Projekt Němí svědkové holocaustu v Náchodě zaujal a uspěl spolu s dalšími sedmnácti  z celé ČR při užším výběru v jeruzalémském památníku Yad Vashem. Tyto projekty se proměnily začátkem listopadu 2017 ve „vstupenku“ pro pedagogy, kteří konkrétní projekty řídili, do týdenního vzdělávacího semináře v tomto památníku i na jiných místech v Izraeli. Zásadní podmínkou byla ale také účast pedagoga na několik let probíhajícím cyklu čtyřdenních vzdělávacích seminářů v Terezíně, v Německu a v Polsku, pořádaných Památníkem Terezín, MŠMT ČR, izraelským Yad Vashem a dalšími institucemi.

V Náchodě žilo před válkou přibližně 290 většinou asimilovaných Židů. Tvořili jen několik procent obyvatelstva, přesto se na jeho životě a vzhledu významně podíleli. Byli mezi nimi lékaři, advokáti, učitelé, obchodní zástupci, drobní a střední obchodníci i velkopodnikatelé. Většině z nich se stal osudným 14. prosinec 1942, kdy museli na nádraží nastoupit do transportu. V naprosté většině šlo o schopné a pracovité lidi, kteří mohli být pro naše město i později přínosem. Nejmladší z nich mohli ještě žít, kdyby nebylo zrůdné nacistické ideologie.

Yad Vashem Sculpture

Za to, že se podařilo nezvyklou formou je pietně připomenout, patří můj dík Mgr. Jiřímu Škopovi, Ph.D., který v hodinách ICT některé objekty se žáky 3. ročníku na jaře a na podzim fotografoval, řídil jejich snahu se snímky pracovat a spolu s texty je umístit do návrhu prezentace; dále paní Mgr. Aleně Čtvrtečkové za odborné posouzení výsledku projektu a některé fotografie.  A v neposlední řadě také Danielu Kuncovi (4. A) za ochotu, se kterou se s fotoaparátem několikrát vydal do terénu.

 Valley of communities Czech Yad Vashem Israel Memorial Deportees

Mgr. Marie Vintrová