abshir2017Náš adoptivní keňský chlapec završil druhý trimestr své střední školy. Podle zaslaného vysvědčení ze školy ve městě Makunda se posunul prospěchově o 7 míst na 40. pozici z 54 žáků. Všechny poplatky má díky naší sbírce řádně uhrazeny. Jeho dopis uvádíme v anglickém i českém znění (v překladu Jakuba Zubričana ze 2A):

 

Abshir Otembo

                                                                             

abshir2017Drahá VOŠ a SPŠ stavební arch. J. Letzela,

      jsem šťastný za tuto šanci napsat Vám s nadějí, že jste v pořádku a že se Vám vede dobře. Já i má rodina se máme také dobře.

      Hlavní důvod proč Vám píšu, je ten, že Vám chci poděkovat za Vaši podporu v mém vzdělání. Celá má rodina je šťastná, že Vás máme.

      Díky Vaší podpoře, kterou mi dáváte, mám možnost pokračovat v mém dalším vzdělání. Pracuji tvrdě, abych splnil svůj cíl - zvládl zkoušky. Pilně se učím, abych mohl v budoucnosti jako doktor léčit lidi. Pracuji tvrdě, abych ostatním lidem mohl v budoucnosti pomáhat.

      Ve škole také hraji volejbal. Náš školní tým ve volejbale hrál dobře a postoupil do krajského kola. Také jsme se zúčastnili krajského kola soutěží v  hudbě. Další termín zkoušek ke druhému trimestru v učební osnově už není, takže se budu více učit, abych lépe zvládl mojí zkoušku na konci roku.

      Doma se nám vede dobře. Zaseli jsme kukuřici a fazole. Mám mazlíčka, psa jménem Simba, který je zároveň mým kamarádem, protože si s ním hraji.

      Závěrem se modlím k Bohu za Vaše zdraví a požehnání Vám, abyste mohli nadále pokračovat v podpoře ostatních lidí a mě.

      Děkuji vám

      Váš věrný

      Abshir Otembo

abshir dopis engl 2017