priloznik„Hrozně to uteklo,“ říkají čtvrťáci, kteří se 8. 12. 2017 sešli v náchodském Beránku, aby je zde  třídní mohli pasovat do role maturantů. Pasování doprovázel tradiční stavařský rituál, který spočívá v tom, že se přiloží příložník na rameno žáka a poté se připne stužka. Před touto slavnostní chvilkou museli  ale žáci  prokázat svoji odbornou připravenost. Třídní si pro ně připravili dovednostní úkol, při kterém se měli  pomocí  redispera podepsat kolmým technickým písmem na čistý list papíru. Šerpovací večírek se vydařil a maturanti budou mít na co vzpomínat!

image001   image002

image004  image003

Není to však jediná akce, kterou chystají. „Následovat bude Maturitní ples, který se uskuteční 13. 1. 2018 od 19:00 hodin v hlavním sálu Hotelu  U Beránka v Náchodě. Přijďte se podívat na zajímavá vystoupení, šerpování maturantů! Přijďte se pobavit! Přijďte si zatančit! Součástí bude i hra o hodnotné ceny!“  takto nás všechny zve s úsměvem na tváři třídní 4. A Ing. Miloš Novotný.

 Všem čtvrťákům přejeme hodně zdaru nejen při přípravě těchto slavnostních akcí, ale hlavně také při přípravě na maturitu.

Ing. Miloš Novotný, Mgr. Lea Zálišová

Foto: Matouš Nýč