vykricnikZastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. prosince 2017 v rámci optimalizace sítě středních škol schválilo kroky, které se dotkly 21 vzdělávacích zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem. Následně vzniklo deset organizací.  „Vedle slučování škol, což je proces, při němž je jedna organizace nástupnická, chceme v pěti případech docílit i splynutí, kdy vniknou zcela nové organizace,“ sdělila na stránkách Královéhradeckého kraje náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová.

Jednou ze zcela nových organizací bude i Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, která vznikne splynutím Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 s Obchodní akademií, Náchod, Denisovo nábřeží 673. K výše zmiňovanému splynutí dojde od 1. července 2018. „ Pro zájemce o studium stavebních oborů Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Náchod se nic nemění. Skladba oborů, i učitelský sbor zůstává stávající,“ uklidňuje své žáky i budoucí zájemce o studium současný ředitel VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela  Ing. Milan Smola. Pro uchazeče o studium stavebních oborů je na 17. 1. 2018 od 14:00 do 18:00 nachystán v budově stavební školy Den otevřených dveří.

Zapsala: L. Zálišová