Stalo se dobrým zvykem pozvat v předvánočním čase mezi současné zaměstnance ty, kteří na Stavebce pracovali až do zaslouženého odpočinku. Také letos bylo příjemné popovídat si znovu s kolegy, se kterými se nám dobře spolupracovalo a kteří pro školu mnoho udělali; zavzpomínat, od srdce se zasmát, porovnat doby minulé se současností a vzájemně se o sobě něco nového dozvědět.

Pěknou sváteční atmosféru pomohlo ve středu 13. prosince 2017 vytvořit chutné pohoštění, které připravily naše paní kuchařky – děkujeme!

Zapsala: Mgr. M. Vintrová