Během podzimních měsíců probíhala na naší škole rekonstrukce šaten. Tu pod vedením Ing. Luboše Rejmonta provedli žáci učňovských oborů, kteří si v rámci své odborné praxe vyzkoušeli jak bourací práce, tak montáž sádrokartonu či svoji malířskou zručnost. Královéhradecký kraj, zřizovatel naší školy, poskytl částku 200 000 Kč. Za tyto finance byly zakoupeny nové moderní šatní skříňky.

 20180112 094701

20180112 094742

Zapsala: Mgr. Lea Zálišová