Žáci 4. ročníků stojí na pomyslném rozcestí. Čeká je důležité rozhodování, které ovlivní jejich další životní etapu. Podávají si přihlášky na vysoké školy. Již od září do školy přichází spousta propagačních materiálů z různých vysokých škol. Naši žáci jezdí na dny otevřených dveří, účastní se zajímavých stáží, během kterých mohou nasát atmosféru  vysokoškolského typu studia.

20180207 103223

Začátkem února přivítali čtvrťáci mezi sebou zástupce z VUT Brno, kteří je přijeli osobně poinformovat o tom, jak to u nich na stavební fakultě funguje. Přivezli s sebou dvě zajímavé prezentace. Jedna přibližovala studium na Vysokém učení technickém v Brně a ta druhá nabízela bohaté volnočasové aktivity, které poskytuje zmodernizovaný vysokoškolský areál. Mezi prezentujícími byl tentokrát i doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., proděkan Stavební fakulty VUT Brno.

Zapsala: L. Zálišová