vykricnikŘeditel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019.

Přihlášky je nutno doručit na adresu školy do 1. června 2018, přijímací řízení proběhne 15. června 2018.

 

Uchazeči budou přijímáni na základě stejných požadavků jako v 1. kole přijímacího řízení.

Pokud uchazeč o studium nekonal v roce 2018 jednotné prijímací zkoušky nebo u těchto zkoušek nebyl úspěšný, může být přijat na základě přijímací zkoušky obdobné obtížnosti a stejného bodového hodnocení (test z MAT - 50 bodů, test z ČJL - 50 bodů), která se bude konat 15. června 2018 v hlavní budově školy – Pražská 931, Náchod.