botyVýstava, kterou původně s kvartou Gymnázia v Broumově připravila kolegyně Mgr. Marie Hornychová v souvislosti s kampaní Obuj se do toho! (www.pribehbot.cz), uzavřela cyklus dvanácti hodin tzv. tandemové výuky, realizovaný v tomto školním roce na naší škole v hodinách SPV.

Naše společná snaha směřovala k tomu, aby běžné učivo v 1. – 3. ročníku bylo zpestřeno a doplněno o různé aktivity, dokumenty nebo zajímavé předměty. Závěrečná dvouhodinovka patřila v úterý 15. května 2018 ve třídě 1. A podnikateli Tomáši Baťovi a zmíněné výstavě, pomocí níž si žáci samostatně doplňovali vědomosti týkající se naší i světové výroby bot.

Zapsala: Mgr. Marie Vintrová