Aktuality školy (všeobecné informace)

svicenV prostorách Stavebky je v současné době možné zhlédnout výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku nacistické ideologie v průběhu 2. světové války zahynula. Je součástí školního projektu, který byl realizován v průběhu roku 2017 a jehož cílem bylo vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech (o projektu více na http://www.voss-na.cz/zpravy-z-cele-skoly/vseobecne-zpravy/888-ze-stavebky-az-do-izraele).

Během podzimních měsíců probíhala na naší škole rekonstrukce šaten. Tu pod vedením Ing. Luboše Rejmonta provedli žáci učňovských oborů, kteří si v rámci své odborné praxe vyzkoušeli jak bourací práce, tak montáž sádrokartonu či svoji malířskou zručnost. Královéhradecký kraj, zřizovatel naší školy, poskytl částku 200 000 Kč. Za tyto finance byly zakoupeny nové moderní šatní skříňky.

Stalo se dobrým zvykem pozvat v předvánočním čase mezi současné zaměstnance ty, kteří na Stavebce pracovali až do zaslouženého odpočinku. Také letos bylo příjemné popovídat si znovu s kolegy, se kterými se nám dobře spolupracovalo a kteří pro školu mnoho udělali; zavzpomínat, od srdce se zasmát, porovnat doby minulé se současností a vzájemně se o sobě něco nového dozvědět.

PF 2018

Ples maturanti 2018

Kdy: 13. leden 2018 v 19:00–2:00

Kde: Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
         Masarykovo nám. 74, 54701 Náchod