Aktuality školy (všeobecné informace)

TEVPoslední školní týden se nesl v duchu sportu a školních výletů. Hned v pondělí si žáci 1. až 3. ročníku mohli poměřit své síly ve školní tělocvičně při florbalovém turnaji, nebo si na místním koupališti zahrát plážový volejbal. Jak si jednotlivé týmy vedly?

plotZrekonstruovanou a moderně vybavenou budovu Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví nacházející se v ulici Pražská krášlí nové oplocení. To bylo zafinancováno z prostředků Královéhradeckého kraje. Realizaci tohoto projektu provedli v rámci praktického vyučování naši žáci učebních oborů.

Velký dík patří nejen jim, ale i jejich mistrům Ing. Luboši Rejmontovi a panu Pavlu Mertlíkovi.

Ředitel vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, pro naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je nutné ve čtvrtém kole podat do 31. srpna 2017, k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení.

Ředitel vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, pro naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je nutné ve třetím kole podat do 21. června 2017, k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení.

abshir 2017Naše adopce keňského chlapce úspěšně pokračuje. Pro Abshira Otembo Apwoka z Mumias se podařilo letos vybrat celkem 5 150 Kč. Díky financím na speciálním účtu z loňského roku hlavně od maturantů jsme tak mohli zaslat pražskému Centru Narovinu 7 200 Kč (viz níže) na jeho 2. rok na střední škole Makunda.

Dík patří všem, kteří letos Abshira podpořili: