Aktuality školy (všeobecné informace)

Ředitel vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, pro naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je nutné ve druhém kole podat do 25. května 2017, k přihlášce je nutné doložit lékařské potvrzení.

Více viz PZ2017_Podminky_2_kolo.pdf

Sarah

Při povídání s absolventkou naší školy z roku 1991, broumovskou rodačkou Danou Minaříkovou (rozenou Velichovou), člověka napadne: kudy asi povedou životní cesty našich současných studentů? Dnešní špičková tanečnice pracovala řadu let ve stavebnictví. Dělala stavební dozory, vypracovávala projektovou dokumentaci (např. k dnešnímu hotelu Střelnice v Teplicích nad Metují), ale pak ji zaujal orientální tanec. Dlouho stíhala oboje, nakonec dala přednost tanci.

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, veškeré požadavky na vybavení (učebnice, sešity, rýsovací pomůcky...) budou sděleny žákům 1. ročníku v pondělí 4. září 2017 po 8. hodině ranní jejich třídními učiteli.

Informace o zápisových lístcích a vysvědčeních naleznete ZDE.

Po dlouhé době se v prostorách naší školy konalo poslední zvonění. Maturanti se rozloučili originálním způsobem. Pro své mladší spolužáky si připravili studentskou dražbu. Dražily se poukázky vystavené od jednotlivých učitelů. Díky tomu si žáci mohli pojistit zvýhodnění v různých předmětech. Ať už se jednalo o prominutí domácího úkolu, přesunutí termínu zkoušení nebo např. o výmluvu „…dnes nejsem ve formě, ale na zkoušení za mne půjde třeba…“

Rozhodnutí ředitele školy naleznete v dokumentu Prijimacky_2017-18_SPS.pdf