Ředitel školy vyhlašuje z organizačních důvodů volno pro žáky na tyto dny: 7. květen, 25. - 27. červen 2018.

 

Na prknech Klicperova divadla se již čtvrtou divadelní sezonu hraje Romeo a Julie v netradičním kabátě. V postmoderním duchu tuto klasiku přepracoval režisér a scénárista David Drábek. Z renesanční Verony jsme se přenesli do současného světa. Známý motiv rodové nenávisti Kapuletů a Monteků byl ještě zesílen o rasovou a sociální nevraživost.

201804 Moda02Stavaři a móda v odívání – proč ne? O chmurném období našich dějin, kterým nepochybně Protektorát Čechy a Morava byl, se to nejpodstatnější žáci dozvěděli v hodinách SPV. Vhodnou příležitostí k doplnění a oživení běžného učiva se stala výstava Regionálního muzea v Náchodě Móda za časů protektorátu, která mohla být uskutečněna díky loňské sbírce oděvů z 30. a 40. let minulého století.

Název projektu: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001928

 2018 plakat TEVd

 

Rok uběhl jako voda a my jsme opět využili možnost vybrat si z nabídky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaného Člověkem v tísni. Jako doplněk k učivu SPV byl ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve třídě 1. A promítnut snímek Neslyšící syn Alexe de Rondeho (Nizozemsko, USA).