Zcela unikátní pátrání v části bojiště z roku 1866 u Hradce Králové provedli ve čtvrtek 8. února 2018 mezi obcemi Chlum a Neděliště archeologové z Katedry archeologie FF Univerzity Hradec Králové dr. Petr Hejhal a náš absolvent z roku 2012 a student archeologie Bc. Matouš Holas.

Minulý týden si mladí stavaři zpestřili kulturou. Na jevišti náchodského Beránku díky hercům z Divadla Náměstíčko ožily některé postavy z Malostranských povídek. Celým pořadem sestaveným ze čtyř příběhů nás provázel sám autor Jan Neruda. Podařilo se mu uvést žáky 1. ročníku  do doby svého dětství a seznámit je například s populárním malostranským žebrákem panem Vojtíškem, pány Ryšánkem a Schléglem či slečnou Máry a jejími dvěma povedenými nápadníky.

lyzarV pondělí 5. února 2018 se 24 žáků druhého ročníku vydalo na lyžařský kurz do Horní Malé Úpy. Na začátku je sice přivítalo sněžení a mlha, ale tyto okolnosti je neodradily a hned po obědě vyrazili na sjezdovku.

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 proběhla v naší škole zkouška znalostí a praktického používání rozpočtovacího SW KROS 4, který poskytuje naší škole společnost ÚRS Praha. 

Na průběh zkoušky dohlížel zástupce společnosti, pan Luděk Dlouhý, který zajišťuje spolupráci se středními i vysokými školami. Zkoušky se účastnilo 18 žáků.

Žáci 4. ročníků stojí na pomyslném rozcestí. Čeká je důležité rozhodování, které ovlivní jejich další životní etapu. Podávají si přihlášky na vysoké školy. Již od září do školy přichází spousta propagačních materiálů z různých vysokých škol. Naši žáci jezdí na dny otevřených dveří, účastní se zajímavých stáží, během kterých mohou nasát atmosféru  vysokoškolského typu studia.