priloznik„Hrozně to uteklo,“ říkají čtvrťáci, kteří se 8. 12. 2017 sešli v náchodském Beránku, aby je zde  třídní mohli pasovat do role maturantů. Pasování doprovázel tradiční stavařský rituál, který spočívá v tom, že se přiloží příložník na rameno žáka a poté se připne stužka. Před touto slavnostní chvilkou museli  ale žáci  prokázat svoji odbornou připravenost. Třídní si pro ně připravili dovednostní úkol, při kterém se měli  pomocí  redispera podepsat kolmým technickým písmem na čistý list papíru. Šerpovací večírek se vydařil a maturanti budou mít na co vzpomínat!

abshir2017Náš adoptivní keňský chlapec završil druhý trimestr své střední školy. Podle zaslaného vysvědčení ze školy ve městě Makunda se posunul prospěchově o 7 míst na 40. pozici z 54 žáků. Všechny poplatky má díky naší sbírce řádně uhrazeny. Jeho dopis uvádíme v anglickém i českém znění (v překladu Jakuba Zubričana ze 2A):

krosČtvrteční dopoledne 23. listopadu 2017 bylo pro žáky čtvrtých ročníků ve znamení rozpočtování. Zúčastnili se přednášky společnosti ÚRS Praha, jejíž zástupce informoval o službách, které poskytují na stavebním trhu.

Yad Vashem Hall of Names(projekt
Němí svědkové holocaustu v Náchodě)

Pro spolupráci na tomto úspěšném projektu byli žáci připravováni již od 2. ročníku v předmětu Společenské vědy, kdy se postupně seznámili s problematikou 2. světové války a holocaustu, ve 3. ročníku pak s historií evropských Židů a s jejich kulturou. Na jaře tohoto roku se zrodila myšlenka vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

V rámci Týdne knihoven přivítali v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci knihu pro děti nazvanou Jak pejsek a kočička pěstovali buřty, inspirovanou známým dílem Josefa Čapka. Společně ji vytvořila rodina Ing. Aleše Bílého, který na naší škole působil jako učitel odborných předmětů v letech 1993 až 2010.