Název školy Vyšší odborná škola stavební
a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Adresa Pražská 931
547 01 Náchod
   
   
   
Identifikátor zařízení 600 012 263
   
Právní forma příspěvková organizace
48 623 717
   
Bankovní spojení 1814008743/0300 (ČSOB Náchod)
   
   
Ředitel školy Ing. Milan Smola
  tel.: 491 420 339
eMail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.voss-na.cz
   
Zřizovatel školy Královéhradecký kraj
  Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
   
Odloučená pracoviště

547 01 Náchod, Raisova 85 — školní jídelna
(tel.: 725 591 370)

547 01 Náchod, Raisova 677 — bývalé učiliště
(tel.: 491 423 241)

547 01 Náchod, Raisova 678 — DM4
(tel.: 491 423 241)

547 01 Náchod, Krásnohorské 2032 — školní dílny
(tel.: 702 132 111)

   
Organizační jednotky 1. Vyšší odborná škola stavební (IZO: 102 754 535)
tel.: 491 426 243 

2. Střední průmyslová škola stavební (IZO: 102 266 271)
tel.: 491 426 243

3. Domov mládeže (IZO: 110 029 232)
tel.: 491 423 241

4. Školní jídelna (IZO: 110 200 217)
tel.: 725 591 370

 

 

Činnosti školy

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 vykonává činnost vyšší odborné školy, střední školy, domova mládeže a školní jídelny. Jejím hlavním účelem je je výchova a vzdělávání žáků a studentů.

 

Jednotlivá pracoviště školy se nacházejí ve městě Náchod v následujících lokalitách:

  • Pražská 931 – hlavní budova školy = Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
  • Krásnohorské 2032 – Školní dílny
  • Pražská 931 + Raisova 678 – Domovy mládeže
  • Raisova 85 – Školní jídelna
  • Raisova 677 – Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví

 

 

Organizační struktura

Viz schéma

Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzela, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborné učiliště, Náchod, je státní školou zřízenou MŠMT ČR. Její působnost je regionální, v současné době zde však studují žáci z celé České republiky.

Budova školy byla postavena v roce 1932 pro potřeby Živnostenské školy v Náchodě. Živnostenská škola ukončila svou činnost po 20 letech a v r. 1952 vznikla na jejím místě Vyšší průmyslová škola stavební, později Střední průmyslová škola stavební. Prvním ředitelem průmyslové školy se stal Ing. arch. Josef Koutný, architekt, malíř, sochař a fotograf. Dalšími řediteli až do dnešní doby postupně byli stavitel Rudolf Häckl, Ing. arch. Miroslav Bednář, Jiřina Černikovská, Ing. Ladislav Habr a Ing. Miloš Chráska.

Do konce školního roku 2001/02 úspěšně ukončilo studium na této škole 2377 žáků, mezi kterými dnes najdeme 12 vysokoškolských učitelů, 83 ředitelů velkých nebo středně velkých stavebních podniků, pracovníky ministerstev nebo jiných ústředních orgánů, celou řadu vedoucích pracovníků různých státních institucí, mnoho úspěšných stavebních podnikatelů i desítky výborných architektů a projektantů. 39,3% absolventů školy má dnes vysokoškolské vzdělání.

Od doby svého vzniku až do r. 1991 byla škola zaměřena výhradně na výuku studijního oboru Pozemní stavitelství. Od školního roku 1991/92 se situace změnila a došlo k rozšíření studijní nabídky.

V roce 1996 byla při SPŠ stavební Náchod zřízena i Vyšší odborná škola stavební Náchod a prvních 40 studentů z celé ČR zde ve školním roce 1996/97 zahájilo své studium oboru Stavební obnova památek. Od školního roku 2001/02 lze ve VOŠ stavební Náchod studovat i obor Realizace pozemních staveb.

Na jaře roku 2003 byl z podnětu zřizovatele - Královéhradeckého kraje - vypracován projekt na sloučení Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod se Středním odborným učilištěm stavebním, Náchod. Rada kraje projekt doporučila k realizaci, krajské zastupitelstvo ho schválilo a ke dni 1. července 2003 došlo ke sloučení uvedných subjektů. Od tohoto dne nese škola název Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzela, Střední průmyslová škola stavební a Střední odborné učiliště, Náchod, Pražská 931.

 

V průběhu své existence škola postupně měnila svůj vzhled i velikost. v r. 1973 byla provedena přístavba objektu centrálních šaten a objektu tělocvičny, v roce 1980 čtyřpodlažní přístavba křídla učeben. v dalších letech byla v areálu školy realizována výstavba domova mládeže a přístavba centrální výměníkové stanice. v období let 1994 ­ 1996 proběhly v původní budově školy zatím nejrozsáhlejší rekonstrukční práce, orientované na rozšíření prostorů pro výuku, modernizaci a rozšíření školních dílen a zejména na snížení celkové energetické náročnosti školy. Současně s tím byla na všech školních objektech provedena nová zateplená fasáda. Nová zateplená fasáda je od roku 1997 provedena i na objektu domova mládeže. Ve stejném roce byla položena v tělocvičně nová palubová podlaha, takže žáci školy mají nyní k dispozici nejkvalitnější krytou cvičební plochu v náchodském okrese. v dalších letech byla nad tělocvičnou provedena i kompletní rekonstrukce střešní konstrukce. Od července 1998 byla ke škole přičleněna i školní jídelna v Raisově ulici. Tato jídelna byla ve školním roce 2001/02 celkově rekonstruována. Touto rekonstrukcí se zařadila mezi skutečně moderní stravovací zařízení s vysokými technickými parametry.

Po sloučení se SOU stavebním, Náchod byla zahájena postupná rekonstrukce objektů bývalého učiliště. Na podzim 2003 proběhla rekonstrunce a plynofikace objektu cvičných dílen na nábřeží E. Krásnohorské a v září 2005 byla zahájena rekonstrukce objektu DM IV. v Raisově ulici. Provoz v rekonstruovaném objektu pak byl zahájen 1. ledna 2007.